Snölagringsprojekt 2017-2020

Snölagringsprojektet inleddes under senhösten 2016 med markarbeten då två lagringsplatser på Hellnerstadion iordningställdes. Den ena lagringsplatsen förlades till en grop med skyddande terräng runt om, den andra mer öppet i en sluttning som tidigare fungerat som glidtestbacke.

Under januari-februari 2017 producerades ca. 30.000 kubikmeter konstsnö på de två iordningställda lagringsplatserna på Hellnerstadion som sedan täcktes med ett isolerande lager av sågspån för att stå emot sol, värme och regn. Högarna mättes in med GPS för att volymbestämmas.

15 oktober gjordes en ny inmätning av högarna och trots en extremt regnig sommar och höst lyckades vi behålla 70% av snön. I slutet av oktober avtäcktes högarna och snön transporterades ut i spårsystemet.

1 november öppnades spåren på Hellnerstadion. Den tidiga säsongsstarten lockade landslag från bl.a Ryssland, Kanada, Kazakstan, Japan och Polen till Gällivare för träningsläger. Det svenska landslaget valde också att lägga den sista finslipningen av formen inför världscuppremiären till de tuffa banorna på Hellnerstadion.

17-19 november arrangerades den officiella svenska säsongspremiären på Hellnerstadion. Hela det svenska landslaget och en stor del av den övriga världseliten fanns på startlinjen i tävlingarna som direktsändes i SVT.

Erfarenheter från det första försöket med snölagring visade att ytorna inte vara riktigt optimala, utrymmet för maskinerna som ska avtäcka högarna är inte tillräckligt stort för att spånet ska kunna tas tillvara på ett bra sätt. Därför togs beslut att gör ett års uppehåll med snölagringen och under sommaren 2018 justerades ytorna för att skapa bättre utrymme för både snö och maskiner.

I januari 2019 startades produktion för att fylla upp lagren till säsongspremiären i månadsskiftet oktober-november. Det rejält kalla vädret gjorde att vi på bara drygt två veckor lyckades spruta ihop ca 30.000 kubikmeter snö. I slutet av april sker GPS-inmätning och spåntäckning.

 

 

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share