Anmälningslistor/Entry lists Gällivarepremiären 2017

Kalla, Hellner, Cologna – det är ett stjärntätt gäng på startlinjen i den officiella svenska skidpremiären som inleds med fristilstävlingar på fredag.

Följ länken nedan så hittar ni anmälningslistorna. Observera att listorna uppdateras kontinuerligt då några nationer ännu inte lämnat in sina anmälningar.

Anmälningslistor Fredag/Entry lists Friday>>

Anmälnigslistor Lördag/Entry lists Saturday>>

Anmälningslistor Söndag/Entry lists Sunday>>